اینستاگرام

موقعیت آگهی
توضیحات

رستوران قازماخ ارومیه

آماده پذیرایی ازشما عزیزان با طعم آشنای غذاهای خانگی هستیم.
آدرس: ارومیه.پل قویون.کنار گذربلوارباهنر.روبرو ی تصفیه خانه آب.
تلفن: ۳۳۴۸۹۸۷۴-۰۴۴

دسته بندی