دسته: گردشگری ارومیه

نوامبر 10
بهترین جراح پلاستیک ارومیه

بهترین جراح پلاستیک ارومیه http://urmiabook.ir/best-urumia-plastic-surgeon/ بهترین…

نوامبر 10
دریاچه مامیشو ارومیه

دریاچه مامیشو ارومیه http://urmiabook.ir/marmisho/ دریاچه مامیشو ارومیه    …

نوامبر 10
پیست اسکی خوشاکو

پیست اسکی خوشاکو http://urmiabook.ir/pist-khoshaku/ پیست اسکی خوشاکو   این محل…

نوامبر 10
کاظم خان داشی

کاظم خان داشی – ارومیه سنگ قخلار (محل سکونت 40 نفر) صخره ای است سنگی که به صورت…

نوامبر 10
مسجد سردار ارومیه

  مسجد سردار ارومیه این مسجد در عهد قاجار به دستور عبدالصمد خان پدر آقاخان جد…

نوامبر 10
موزه ارومیه

  موزه ارومیه موزه ارومیه در سال 1347 تاسیس گردیده و در سال 1358 برای توسعه این موزه…

نوامبر 10
تپه باستانی حسنلو

/تپه باستانی حسنلو http://urmiabook.ir/tape-hasanlu/   تپه باستانی حسنلو – نقده…

نوامبر 10
مجتمع ساحلی و گردشگری باری ارومیه

مجتمع ساحلی و گردشگری باری ارومیه http://urmiabook.ir/bari/ مجتمع ساحلی و گردشگری باری…

نوامبر 10
دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه http://urmiabook.ir/lake-urmia/ دریاچه ارومیه دریاچه ارومیه با مساحتی در…

نوامبر 10
قلعه دم دم ارومیه

قلعه دم دم ارومیه http://urmiabook.ir/damdam/ قلعه دم دم ارومیه قلعه دم دم در سال ۱۰۱۸…