دسته: گردشگری ارومیه

آبان ۱۹
بهترین جراح پلاستیک ارومیه

بهترین جراح پلاستیک ارومیه http://urmiabook.ir/best-urumia-plastic-surgeon/ بهترین…

آبان ۱۹
دریاچه مامیشو ارومیه

دریاچه مامیشو ارومیه http://urmiabook.ir/marmisho/ دریاچه مامیشو ارومیه    …

آبان ۱۹
پیست اسکی خوشاکو

پیست اسکی خوشاکو http://urmiabook.ir/pist-khoshaku/ پیست اسکی خوشاکو   این محل…

آبان ۱۹
کاظم خان داشی

کاظم خان داشی – ارومیه سنگ قخلار (محل سکونت 40 نفر) صخره ای است سنگی که به صورت…

آبان ۱۹
مسجد سردار ارومیه

  مسجد سردار ارومیه این مسجد در عهد قاجار به دستور عبدالصمد خان پدر آقاخان جد…

آبان ۱۹
موزه ارومیه

  موزه ارومیه موزه ارومیه در سال 1347 تاسیس گردیده و در سال 1358 برای توسعه این موزه…

آبان ۱۹
تپه باستانی حسنلو

/تپه باستانی حسنلو http://urmiabook.ir/tape-hasanlu/   تپه باستانی حسنلو – نقده…

آبان ۱۹
مجتمع ساحلی و گردشگری باری ارومیه

مجتمع ساحلی و گردشگری باری ارومیه http://urmiabook.ir/bari/ مجتمع ساحلی و گردشگری باری…

آبان ۱۹
دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه http://urmiabook.ir/lake-urmia/ دریاچه ارومیه دریاچه ارومیه با مساحتی در…

آبان ۱۹
قلعه دم دم ارومیه

قلعه دم دم ارومیه http://urmiabook.ir/damdam/ قلعه دم دم ارومیه قلعه دم دم در سال ۱۰۱۸…