برچسب: تاریخی ارومیه

آبان ۱۹
موزه ارومیه

  موزه ارومیه موزه ارومیه در سال 1347 تاسیس گردیده و در سال 1358 برای توسعه این موزه…