برچسب: جاذبه های تفریحی ارومیه

نوامبر 10
پیست اسکی خوشاکو

پیست اسکی خوشاکو http://urmiabook.ir/pist-khoshaku/ پیست اسکی خوشاکو   این محل…

نوامبر 10
مجتمع ساحلی و گردشگری باری ارومیه

مجتمع ساحلی و گردشگری باری ارومیه http://urmiabook.ir/bari/ مجتمع ساحلی و گردشگری باری…