برچسب: جاذبه های طبیعی ارومیه

آبان ۱۹
دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه http://urmiabook.ir/lake-urmia/ دریاچه ارومیه دریاچه ارومیه با مساحتی در…