برچسب: کاظم خان قالاسی

آبان 19
کاظم خان داشی

کاظم خان داشی – ارومیه سنگ قخلار (محل سکونت 40 نفر) صخره ای است سنگی که به صورت…