بهترین سونوگرافی ارومیه

بهترین سونوگرافی ارومیه

 

بهترین سونوگرافی ارومیه

کلینیک تخصصی سونوگرافی دکتر سیاوش نوری
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

سونوگرافی ساده و رنگی(کالر داپلر)
حاملگی (سه و چهار بعدی و آنومالی اسکن جنین)
اکو کاردیو گرافی قلب جنین
ترانس واژینال و ترانس رکتال
سونوگرافی های اختصاصی نسج نرم ، الاستو گرافی و پستان
بیوپسی پروستات ، پستان ،FNA، تیروئید و بافت های نرم تحت کالبد
تکنیک های اینترونشنال (از قبیل تخلیه کیست و نفروستومی)
تحت گاید سونوگرافی
سونوگرافی های اختصاصی اطفال
تخصصی عروق و بررسی واریس

طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی ،خدمات درمانی ،سلامت(کارکنان دولت،ایثارگران،سایر اق

 

 

 

 

 

 

بهترین مراکز سونوگرافی ارومیه,سونوگرافی خوب در ارومیه, بهترین سونوگرافی ارومیه, آدرس سونوگرافی خانم در ارومیه,سونوگرافی بارداری در ارومیه, سونوگرافی کلیه در ارومیه,سونوگرافی حاملگی در ارومیه,سونوگرافی nb و nt در ارومیه, متخصص تصویربرداری و سی تی اسکن در ارومیه,

سونوگرافی سه بعدی در ارومیه,سونوگرافی چهار بعدی در ارومیه,سونوگرافی کالر داپلر در ارومیه,سونوگرافی رنگی در ارومیه,بهترین سونوگرافی در ارومیه,غربالگری جنین در ارومیه,انومالی اسکن جنین در ارومیه,سونوگرافی ساده  در ارومیه,سونوگرافی حاملگی در ارومیه,تعیین سن و وزن جنین در ارومیه,سونوگرافی ترانس واژینال  در ارومیه,سونوگرافی پستان  در ارومیه,سونوگرافی پروستات  در ارومیه,غربالگری کبد چرب با سونوگرافی  در ارومیه,سونوگرافی واریس در ارومیه,سونوگرافی اختصاصی اطفال در ارومیه,سونوگرافی انواژیناسیون روده در ارومیه,سونوگرافی سنگ کلیه در ارومیه,سونوگرافی واریکوسل در ارومیه,سونوگرافی کیست های تخمدانی  در ارومیه,سونوگرافی تومورهای تخمدان و رحم در ارومیه,سونوگرافی تیرویید  در ارومیه,الاستوگرافی  در ارومیه,سونوگرافی ترومبوز وریدهای عمقی  در ارومیه,سونوگرافی شرایین  در ارومیه,سونوگرافی کالر داپلر عروق کاروتید وگردن در ارومیه,تعبین جنسیت جنین در ارومیه,سونوگرافی توده های پوستی در ارومیه,سونوگرافی تاندون ها و مفاصل در ارومیه,سونوگرافی فتق لوپ های روده در ارومیه,سونوگرافی بیضه ها وناباروری در ارومیه,سونوگرافی تعیین فولیکول غالب و سایز فولیکول ها در ارومیه,سونوگرافی واژینال در ارومیه

 

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه